Doradcy metodyczni współpracujący z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym:

 1. Kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Małgorzata Błotnicka
 2. Język polski w szkołach podstawowych i gimnazjach - Renata Cichecka
 3. Biblioteki Szkolne - Ewa Fugowska
 4. Matematyka w szkołach podstawowych i gimnazjach - Aurelia Dąbrowska
 5. Fizyka - Agnieszka Szota
 6. Język angielski - Ewa Konieczna
 7. Przedmioty zawodowe - Julita Machowska
 8. Pedagodzy szkolni i wychowawcy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych - Lucyna Markowicz
 9. Kształcenie zintegrowane - Halina Olbińska
 10. Wychowanie fizyczne - Jolanta Staniczek
 11. J. polski - Maria Grażyna Szepe
 12. Chemia - Ewa Trybalska
 13. Przyroda i biologia - Bernadeta Dymek
 14. Wychowanie przedszkolne - Dorota Bularz
 15. Konsultant ds. projektów edukacyjnych oraz organizacji nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Elżbieta Milcarz
 16. Informatyka, ochrona danych osobowych, prawo autorskie - Bogusław Bartnik