Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą od 2002 r. Ośrodek został założony i jest prowadzony przez Miasto Gliwice. Gliwicki Ośrodek Metodyczny realizuje zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W zakresie doradztwa metodycznego Ośrodek obejmuje swym działaniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gliwice, a także nauczycieli zatrudnionych w innych w szkołach, za porozumieniem organów prowadzących.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny koncentruje się na bezpośrednim wsparciu nauczycieli w ich miejscach pracy. Podstawowymi formami działań doradców metodycznych i konsultantów placówki są konsultacje indywidualne, lekcje otwarte, kursy i zajęcia warsztatowe. Ośrodek jest organizatorem wielu konferencji i spotkań tematycznych.

W Ośrodku ma swoją siedzibę redakcja „Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” – miesięcznika dla gliwickich przedszkolaków i najmłodszych uczniów, popularnie nazywanego przez dzieci „Małym Misiem”.

Ośrodek prowadzi sieci współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli, a także organizuje, na życzenie jednostek, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny opracowuje i realizuje projekty współfinasowane ze środków Unii Europejskiej. Prowadzimy także konsultacje projektów przygotowywanych na rzecz gliwickich szkół i placówek.

Ośrodek realizuje wiele programów edukacyjnych. Wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych osobowych realizujemy program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa”.

Pełna informacja o naszej ofercie jest przesyłana do wszystkich gliwickich szkół i placówek oświatowych raz w tygodniu. Można się z nią zapoznać także na naszej stronie w zakładce „Aktualności”.