Projekty opracowane przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

L.P.

NAZWA PROJEKTU

Nr DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA

OKRES REALIZACJI

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

1

Przez naukę i praktykę na politechnikę

9.2

01.07.2008-28.02.2011

650 720,00

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

2

Dłużej więcej lepiej-rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej

9.1.1

01.07.2010 -31.01.2012

1 437 619,00

Przedszkole Miejskie nr 34  w Gliwicach

3

Lepsza kadra-lepsza szkoła

9.4

01.07.2010-30.06.2012

652 684,00

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

4

Wiem, kim będę - gimnazjalista w SzOK-u

9.1.2

01.09.2010-31.08.2011

268 402,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gliwicach

5

Wykwalifikowani na rynek pracy

9.2

01.11.2010-31.10.2012

768 374,00

Zespól Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Gliwicach

6

Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

3.4.3

01.11.2010-31.03.2012

529 089,00

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

7

Rozwiń skrzydła-odkryj swoje uzdolnienia

9.1.2

01.11.2010-31.08.2012

743 973,00

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach

8

Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów

9.1.2

01.07.2011-30.04.2013

684 974,00

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

9 Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szanse 8.1.2 01.02.2011-01.07.2012 373 640,00 Gliwicki Ośrodek Metodyczny
10 Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej 9.4 01.07.2011-30-06.2013 801 775,00 Gliwicki Ośrodek Metodyczny
11 Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach 3.5 01.08.2013-31.07.2015 845 377,00 Gliwicki Ośrodek Metodyczny
12 Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca 9.2 01.07.2013-30.06.2015 1 103  731,00 Zespół Szkół Budowlano –Ceramicznych w Gliwicach
13 Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum 3.3.4 01.01.2013-31.01.2015 458 832,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach
14 Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum 3.3.4 01.01.2013-31.01.2015 424 385,00 Zespół Szkół Budowlano –Ceramicznych w Gliwicach

 

Projekty opracowane przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

L.P.

NAZWA PROJEKTU

Nr DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA

OKRES REALIZACJI

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

1

Uczeń w centrum uwagi

11.1.4

01.08.2016-31.12.2017

264 188,00

Szkoła Podstawowa nr 32 Gliwice

2

Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY

11.1.4

01.08.2016-31.12.2017

340 856,00

Górnośląskie Centrum Edukacyjne

3

Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny

11.1.4

01.08.2016-31.12.2017

209 546,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach

4

Kobiety na start!

7.3.3

01.08.2016-31.03.2018

915 137,50

Gliwicki Ośrodek Metodyczny