„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Okres realizacji projektu: 01.07.2011r. do 30.06.2013r

Całkowita wartość projektu:  849.955,00

Wartość dofinansowania:       722.461,00

Beneficjenci projektu: 217 nauczycieli  uczących w gliwickich szkołach

Opis działań projektowych:

Projekt był  realizowany na podstawie umowy  o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a miastem Gliwice. Celem głównym projektu był wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich oraz kompetencji w obszarze nauczania przedmiotów zawodowych wśród  nauczycielek i nauczycieli. W ramach działań projektowych zorganizowano:

  • kursy języków obcych dla 90 nauczycielek/nauczycieli:

- kurs języka angielskiego dla początkujących

- kurs języka angielskiego dla zaawansowanych

- kurs języka niemieckiego dla początkujących

- kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych

  • kurs „Technologie informacyjne-tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem platformy Moodle” dla 30 nauczycielek/nauczycieli
  • kurs „Kształtowanie kompetencji obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole” dla 60 osób
  • kurs „Staż u pracodawcy” oraz staż u pracodawcy 7 nauczycielek/nauczycieli
  • kurs „Autocad+Solidedge+SolidWorks” dla 20 nauczycieli/nauczycielek
  • kurs „Efektywność energetyczna budynków” dla 10 nauczycieli/nauczycielek
  • kurs „Kosztorysowanie robót budowlanych” dla 10 nauczycieli/nauczycielek
  • kurs „Odnawialne źródła energii” dla 10 nauczycieli/nauczycielek
  • kurs „EWMAPA” dla 2 nauczycieli/nauczycielek
  • kurs „Carving” dla 5 nauczycieli/nauczycielek