W związku z realizacją podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa, w tym zapisu: "Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej" w Gliwickim Ośrodku Metodycznym odbędzie się cykl konferencji poświęconych wdrażaniu od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Konferencje będą odbywać się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, ul. Okrzei 20. Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe na poszczególne tematy.

Na konferencję zapraszamy nauczycieli gliwickich szkół i placówek, oraz szkół których organy prowadzące mają podpisane Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.