WYNIKI  III SPARTAKIADY PRZEDSZKOLAKA

 17 czerwca 2017 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei 20 odbywała się III SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA.

Rywalizowało 27 drużyn przedszkolnych walczących o miano najbardziej usportowionego przedszkola. Dzieci prezentowały się w pięciu różnych konkurencjach sportowych, a mianowicie:

bieg z woreczkiem na głowie,

bieg przez płotki,

bieg w parach z szarfą,

slalom z piłką między pachołkami,

bieg z przekładaniem szarfy.

W zmaganiach sportowych wzięło udział  270 zawodników . Organizatorami imprezy byli -  Gliwicki Ośrodek Metodyczny oraz GKS „Piast”. 

 

ZWYCIĘZCAMI III SPARTAKIADY PRZEDSZKOLAKA ZOSTAŁY:

I MIEJSCE

Drużyna pod kierunkiem Edyty Bartuś ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach (drużyna 1)

II MIEJSCE EXAEQUO

Drużyna pod kierunkiem Jadwigi Laska  z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 6 w Gliwicach (drużyna nr 1)

Drużyna pod kierunkiem Beaty Żychowskiej z  Przedszkola Miejskiego nr 28
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Gliwicach

Pozostałe drużyny, zgodnie z dotychczasową tradycją,  zajęły równoległe 4 miejsce.

 

Gratulujemy!!!

Wręczenie nagród nastąpi 22 września 2017 r. na Stadionie Miejskim Klubu Sportowego Piast – Gliwice.

 


III SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA


1. Spartakiada Przedszkolaka jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gliwicki Klub Sportowy „PIAST-Gliwice” oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
2. III Spartakiada Przedszkolaka będzie realizowana w roku szkolnym 2016/2017
3. Spartakiada ma zasięg miejski, tzn. uczestniczyć w niej mogą wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie miasta Gliwice.
4. Zmagania sportowe odbędą się na obiektach należących do Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast - Gliwice”.

Celami Spartakiady jest:
- propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu,
- zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,
- rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,
- tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
- poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
- rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,
- wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych.

Konkurencje sportowe
1. „Woreczek na głowie” – bieg po linii z woreczkiem na głowie. Zawodnik z umieszczonym na głowie woreczkiem obiega pachołek, po czym wraca i przekazuje woreczek następnej osobie ustawiając się na końcu kolejki (woreczek od startu do mety znajduje się na głowie zawodnika). Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
2. „Slalom” – turlanie piłki między pachołkami, obiegnięcie ostatniego pachołka. Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc z piłką w rękach i podaje następnemu zawodnikowi, ustawiając się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
3. „Płotki” – bieg z przeszkodami. Zawodnik biegnie po linii prostej, po drodze pokonuje 4 płotki o wysokości około 20 cm. . Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc po linii prostej, nie przeskakując przez płotki, ustawia się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
4. „Rzut do celu” – rzut woreczkami do celu –obręczy. Każdy zawodnik w drużynie kolejno wykonuje po dwa rzuty woreczkami z odległości 2 metrów do obręczy. Na wynik składa się suma punktów uzyskanych z dwóch rzutów w przypadku dotknięcia linii obręczy przez woreczek, przyjmuje się wynik na korzyść zawodnika.
5. „Razem” - bieg w parach. Zawodnicy dobierają się w pary, każda para trzymając w dłoni szarfę biegnie po linii prostej. Następnie obiega pachołek i nadal trzymając szarfę wraca. Następuje przekazanie szarfy następnej parze. Przez cały bieg para zawodników nie może wypuścić szarfy z dłoni. Konkurencje uważa się za zakończoną, gdy pierwsza para znowu będzie na początku.
6. „Sztafeta” – bieg /sztafeta z woreczkiem w ręku. Pierwszy zawodnik biegnie z woreczkiem w ręku po linii prostej. Zostawia woreczek w kole i biegnie z powrotem. Następny zawodnik przynosi woreczek i przekazuje kolejnemu zawodnikowi. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
7. „Szarfa” – bieg z przeplataniem szarfy na czas. Zawodnik startuje z wyznaczonego miejsca, dobiegają do szarfy, którą należy przewlec dowolnym sposobem, odłożyć na swoje miejsce i dobiec z powrotem do miejsca startu. Drugi zawodnik rusza, gdy pierwszy klepnie go w ramię. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.