SPARTAKIADA 2015

 

Spartakiada Przedszkolaka

wydarzenie sportowe organizowane dla dzieci uczęszczających do gliwickich przedszkoli

 

Organizatorzy:  Gliwicki Klub Sportowy „PIAST-Gliwice”  oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Czas realizacji: od grudnia 2014 do kwietnia  2014 – okres przygotowawczy

maj 2015r – rozgrywki drużynowe

Miejsce: obiekty należące do Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast - Gliwice”

 

CELE SPARTAKIADY

 1.  propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu,
 2.  zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 3.  propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,
 4.  rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,
 5.  tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
 6.  poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
 7.  rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,
 8. wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych.

OPIS KONKURENCJI SPORTOWYCH

 1. „Woreczek na głowie” – bieg  po linii z woreczkiem na głowie. Zawodnik  z umieszczonym na głowie woreczkiem obiega pachołek, po czym wraca i przekazuje woreczek następnej osobie  ustawiając się na końcu kolejki (woreczek od startu do mety znajduje się na głowie zawodnika). Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 2. „Slalom” – turlanie piłki między pachołkami, obiegnięcie ostatniego pachołka. Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc z piłką w rękach i podaje następnemu zawodnikowi, ustawiając się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 3. „Płotki” – bieg z przeszkodami. Zawodnik biegnie po linii prostej, po drodze pokonuje 4 płotki o wysokości około 20 cm. . Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc po linii prostej, nie przeskakując przez płotki, ustawia się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 4. „Rzut do celu” – rzut  woreczkami do celu –obręczy. Każdy zawodnik w drużynie kolejno wykonuje po dwa rzuty woreczkami z odległości 2 metrów do obręczy. Na wynik składa się suma punktów uzyskanych z dwóch rzutów w przypadku dotknięcia linii obręczy przez woreczek, przyjmuje się wynik na korzyść zawodnika.
 5. „Razem” - bieg w parach.  Zawodnicy dobierają się w pary, każda para trzymając  w dłoni szarfę biegnie po linii prostej. Następnie obiega pachołek i nadal trzymając szarfę wraca.  Następuje przekazanie szarfy następnej parze.  Przez cały bieg para zawodników nie może wypuścić szarfy z dłoni. Konkurencje uważa się za zakończoną, gdy pierwsza para znowu będzie na początku.
 6. „Sztafeta” – bieg /sztafeta z woreczkiem w ręku. Pierwszy zawodnik biegnie z woreczkiem w ręku po linii prostej.  Zostawia woreczek w kole i biegnie z powrotem. Następny zawodnik przynosi woreczek i przekazuje kolejnemu zawodnikowi. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 7. „Szarfa” – bieg z przeplataniem szarfy na czas. Zawodnik startuje z wyznaczonego miejsca, dobiegają do szarfy, którą należy przewlec dowolnym sposobem, odłożyć na swoje miejsce i dobiec z powrotem do miejsca startu. Drugi zawodnik rusza, gdy pierwszy klepnie go w ramię.  Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.

LISTA DRUŻYN ZGŁOSZONYCH DO UDZIAŁU W  „SPARTAKIADZIE PRZEDSZKOLAKA”

LP

NAZWA PRZEDSZKOLA

Liczba dzieci w drużynie

Liczba dzieci - kibiców

1.

Przedszkole Miejskie nr 34 w Gliwicach, drużyna 1

12

13

2.

Przedszkole Miejskie nr 34 w Gliwicach, drużyna 2

12

13

3.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Gliwicach, drużyna 1

12

12

4.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Gliwicach, drużyna 2

12

12

5.

Przedszkole Miejskie nr 8 w Gliwicach, drużyna 1

12

20

6.

Oddział Przedszkolny w SP 14 w Gliwicach, drużyna 1

12

11

7.

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach, drużyna 1

8

17

8.

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach, drużyna 2

8

17

9.

Przedszkole Miejskie nr 5 w Gliwicach, drużyna 1

12

13

10.

Przedszkole Miejskie nr 5 w Gliwicach, drużyna 2

12

20

11.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gliwicach, drużyna 1

12

19

12.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach, drużyna 1

12

20

13.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach, drużyna 2

12

20

14.

Oddział Przedszkolny w SP 23 w Gliwicach, drużyna 1

10

9

15.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Gliwicach, drużyna 1

12

13

16.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Gliwicach, drużyna 2

12

13

17.

Przedszkole Miejskie nr 23 w Gliwicach, drużyna 1

12

13

18.

Przedszkole Miejskie nr 23 w Gliwicach, drużyna 2

12

13

19.

Przedszkole Miejskie nr 41 w Gliwicach, drużyna 1

12

20

20.

Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach, drużyna  1

12

13

21.

Przedszkole Miejskie nr 38 w Gliwicach, drużyna 1

12

0

22.

Przedszkole Miejskie nr 38 w Gliwicach, drużyna 2

12

0

23.

Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach, drużyna 1

12

20

24.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach, drużyna 2

12

6

25.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach, drużyna 2

12

8

26.

Przedszkole Miejskie nr 27 w Gliwicach, drużyna 1

12

20

27.

Przedszkole Miejskie nr 27 w Gliwicach, drużyna 2

12

20

28.

Przedszkole Miejskie nr 16 w Gliwicach

12

12

29.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, drużyna 1

12

12

30.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, drużyna 2

12

12

ŁĄCZNIE

350

411