SPARTAKIADA 2016

 WYNIKI II SPARTAKIADY PRZEDSZKOLAKA

 

 I MIEJSCE

Drużyna z  Przedszkola  Miejskiego nr 27 w Gliwicach

pod kierunkiem Bogusławy Wojtachy z wynikiem 38 pkt.

 

II MIEJSCE

Drużyna z  Przedszkola Miejskiego nr 37 w Gliwicach

pod kierunkiem Elżbiety Rabędy z wynikiem 22 pkt.

 

III MIEJSCE

Drużyna nr 2 z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach

pod kierunkiem Katarzyny Kowalczyk - Dziurman z wynikiem 16 pkt.

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

 

 

LISTA DRUŻYN ZGŁOSZONYCH DO UDZIAŁU W „II SPARTAKIADZIE PRZEDSZKOLAKA”

LP

NAZWA PRZEDSZKOLA

OPIEKUN GRUPY

1.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Gliwicach Przedszkole Miejskie nr 28, drużyna 1

Beata Żychowska

2.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Gliwicach, Przedszkole Miejskie nr 28, drużyna 2

Dorota Bilska

 3.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach

Maria Proniewicz

 4.

Oddział przedszkolny przy szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach

Katarzyna Sołodocha

 5.

Przedszkole Miejskie nr 3 w Gliwicach

Teresa Ciupak

 6.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach, drużyna 1

Magdalena Kopocińska

 7.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Gliwicach, drużyna 2

Marta Kaczmarek

 8.

Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY

Daniela Niedźwiedź

 9.

Przedszkole Miejskie nr 38 w Gliwicach, drużyna 1

Agnieszka Dębowska

 10.

Przedszkole Miejskie nr 38 w Gliwicach, drużyna 2

Joanna Pudysz

 11.

Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach, drużyna 1

Małgorzata Janicka, Mariola Gryczkowska - Rozik

 12.

Przedszkole Miejskie nr 36 w Gliwicach, drużyna 2

Sylwia Okoń

 13.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Gliwicach, Przedszkole Miejskie nr 17, drużyna 1

Małgorzata Krzywonos

 14.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Gliwicach, Przedszkole Miejskie nr 17, drużyna 2

Katarzyna Kowalczyk - Dziurman

 15.

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach, drużyna 1

Justyna Piwko

 16.

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach, drużyna 2

Konstancja Dziedzic

 17.

Przedszkole Miejskie nr 7 w Gliwicach

Dorota Marszałek

 18.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach, drużyna 1

Grażyna Kina

 19.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach, drużyna 2

Maria Jarmuła

 20.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Gliwicach

Zofia Walczak

 21.

Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, Przedszkole Miejskie nr 33, drużyna 1

Barbara Serafin

 22.

Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, Przedszkole Miejskie nr 33, drużyna 2

Jolanta Rozowska

 23.

Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, Przedszkole Miejskie nr 42, drużyna 1

Barbara Milczach

 24.

Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, Przedszkole Miejskie nr 42, drużyna 2

Agnieszka Puzia-Nawrot

 25.

Przedszkole Miejskie nr 34 w Gliwicach, drużyna 1

Stanisława Babisz

 26.

Przedszkole Miejskie nr 34 w Gliwicach, drużyna 2

Teresa Zackiewicz

 27.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gliwicach

Jolanta Homa

 28.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach, drużyna 1

Anna Pacoń

 29.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach, drużyna 2

 

 30.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach, drużyna 1

 

 31.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach, drużyna 2

Dagmara Dudek

 32.

Przedszkole Miejskie nr 27 w Gliwicach

Bogusława Wojtacha

33.

Przedszkole Miejskie nr 37 w Gliwicach

Elżbieta Rabęda

34.

Przedszkole Miejskie nr 37 w Gliwicach

Ewa Drabik

35.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Gliwicach 

Anna Jagiełło

36.

Przedszkole Miejskie nr 41

Aleksandra Ławniczak

37.

Przedszkole Miejskie nr 18

Elżbieta Glimanowicz

38.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, Przedszkole Miejskie nr 20

Dorota Szeszko

 

 

 Druga edycja

Spartakiady Przedszkolaka -

czyli sportowej rywalizacji drużyn przedszkolnych

 

W roku szkolnym 2015/2016 organizatorzy Spartakiady:

Gliwicki Klub Sportowy „PIAST-Gliwice” oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny

zapraszają drużyny pięciolatków na stadion Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast - Gliwice”.

Druga edycja Spartakiady Przedszkolaka została zaplanowana na 11 czerwca 2016r.

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci do kibicowania drużynom.

Przyjdźcie, zobaczyć jak wasze dzieci bawią się na sportowo!

 

CELE SPARTAKIADY

 • propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu,
 • zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,
 • tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
 • poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
 • rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,
 • wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych.

OPIS KONKURENCJI SPORTOWYCH

 1. „Woreczek na głowie” – bieg po linii z woreczkiem na głowie. Zawodnik z umieszczonym na głowie woreczkiem obiega pachołek, po czym wraca i przekazuje woreczek następnej osobie ustawiając się na końcu kolejki (woreczek od startu do mety znajduje się na głowie zawodnika). Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 2. „Slalom” – turlanie piłki między pachołkami, obiegnięcie ostatniego pachołka. Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc z piłką w rękach i podaje następnemu zawodnikowi, ustawiając się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 3. „Płotki” – bieg z przeszkodami. Zawodnik biegnie po linii prostej, po drodze pokonuje 4 płotki o wysokości około 20 cm. . Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc po linii prostej, nie przeskakując przez płotki, ustawia się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 4. „Rzut do celu” – rzut woreczkami do celu –obręczy. Każdy zawodnik w drużynie kolejno wykonuje po dwa rzuty woreczkami z odległości 2 metrów do obręczy. Na wynik składa się suma punktów uzyskanych z dwóch rzutów w przypadku dotknięcia linii obręczy przez woreczek, przyjmuje się wynik na korzyść zawodnika.
 5. „Razem” - bieg w parach. Zawodnicy dobierają się w pary, każda para trzymając w dłoni szarfę biegnie po linii prostej. Następnie obiega pachołek i nadal trzymając szarfę wraca. Następuje przekazanie szarfy następnej parze. Przez cały bieg para zawodników nie może wypuścić szarfy z dłoni. Konkurencje uważa się za zakończoną, gdy pierwsza para znowu będzie na początku.
 6. „Sztafeta” – bieg /sztafeta z woreczkiem w ręku. Pierwszy zawodnik biegnie z woreczkiem w ręku po linii prostej. Zostawia woreczek w kole i biegnie z powrotem. Następny zawodnik przynosi woreczek i przekazuje kolejnemu zawodnikowi. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 7. „Szarfa” – bieg z przeplataniem szarfy na czas. Zawodnik startuje z wyznaczonego miejsca, dobiegają do szarfy, którą należy przewlec dowolnym sposobem, odłożyć na swoje miejsce i dobiec z powrotem do miejsca startu. Drugi zawodnik rusza, gdy pierwszy klepnie go w ramię. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.

 

Czekamy na zgłoszenia drużyn do 31 grudnia 2015r.