SPARTAKIADA 2018

IV SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA

 1. Spartakiada Przedszkolaka jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gliwicki Klub Sportowy "PIAST-Gliwice" oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
 2. IV Spartakiada Przedszkolaka będzie realizowana w roku szkolnym 2017/2018
 3. Spartakiada ma zasięg miejski, tzn. uczestniczyć w niej mogą wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola znajdujące się na terenie miasta Gliwice.
 4. Zmagania sportowe odbędą się na obiektach należących do Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast - Gliwice".

Celami Spartakiady jest:

- propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu,

- zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,

- rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,

- tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,

- poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,

- rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,

- wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych.

Konkurencje sportowe

 1. "Woreczek na głowie" - bieg po linii z woreczkiem na głowie. Zawodnik z umieszczonym na głowie woreczkiem obiega pachołek, po czym wraca i przekazuje woreczek następnej osobie ustawiając się na końcu kolejki (woreczek od startu do mety znajduje się na głowie zawodnika). Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 2. "Slalom" - turlanie piłki między pachołkami, obiegnięcie ostatniego pachołka. Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc z piłką w rękach i podaje następnemu zawodnikowi, ustawiając się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 3. "Płotki" - bieg z przeszkodami. Zawodnik biegnie po linii prostej, po drodze pokonuje 4 płotki o wysokości około 20 cm. Drogę powrotną dziecko pokonuje biegnąc po linii prostej, nie przeskakując przez płotki, ustawia się na końcu kolejki. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 4. "Rzut do celu" - rzut woreczkami do celu obręczy. Każdy zawodnik w drużynie kolejno wykonuje po dwa rzuty woreczkami z odległości 2 metrów do obręczy. Na wynik składa się suma punktów uzyskanych z dwóch rzutów w przypadku dotknięcia linii obręczy przez woreczek, przyjmuje się wynik na korzyść zawodnika.
 5. "Razem" - bieg w parach. Zawodnicy dobierają się w pary, każda para trzymając w dłoni szarfę biegnie po linii prostej. Następnie obiega pachołek i nadal trzymając szarfę wraca. Następuje przekazanie szarfy następnej parze. Przez cały bieg para zawodników nie może wypuścić szarfy z dłoni. Konkurencje uważa się za zakończoną, gdy pierwsza para znowu będzie na początku.
 6. "Sztafeta" - bieg /sztafeta z woreczkiem w ręku. Pierwszy zawodnik biegnie z woreczkiem w ręku po linii prostej. Zostawia woreczek w kole i biegnie z powrotem. Następny zawodnik przynosi woreczek i przekazuje kolejnemu zawodnikowi. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.
 7. "Szarfa" - bieg z przeplataniem szarfy na czas. Zawodnik startuje z wyznaczonego miejsca, dobiegają do szarfy, którą należy przewlec dowolnym sposobem, odłożyć na swoje miejsce i dobiec z powrotem do miejsca startu. Drugi zawodnik rusza, gdy pierwszy klepnie go w ramię. Konkurencje uważa się z a zakończoną, gdy dziecko pierwsze znowu będzie na początku.