Program kursu doskonalącego dla nauczycieli:

Techniki teatralne i dramowe w pracy z dziećmi i młodzieżą -

 rozwijanie kompetencji w obszarze pedagogiki teatru

 Cel/cele programu:

Celem proponowanego przez nas kursu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych instruktorów teatralnych oraz nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury zainteresowanych wykorzystaniem teatru w swojej pracy dydaktycznej. Nasza propozycja doskonalenia zawodowego jest odpowiedzią na wymagania nowej podstawy programowej dla wszystkich etapów edukacyjnych w zakresie rozszerzania zainteresowań uczniów, realizacji programu wiedzy o kulturze, a także tworzenia oferty zajęć artystycznych w szkołach.

1. Opis założeń programowych:

Program został  opracowany przez Krystynę Hussak - Przybyło na podstawie 17-letniego doświadczenia w pracy pedagoga teatru. Wszystkie metody i techniki są wypróbowane w praktyce, wyselekcjonowane i dają najlepsze efekty w pracy teatralnej z młodym twórcą.
W ramach warsztatu uczestnicy poznają autorską strukturę funkcjonowania grupy teatralnej - od jej powołania do zrealizowania premiery teatralnej.


Zagadnienia:

- metoda dramy,
- techniki integrujące i wzmacniające zespół,
- techniki pobudzające kreatywność, uwalniające spontaniczność, rozwijające zdolność koncentracji i pamięć,

- zabawa a estetyka słowa, ekspresja ciała, emisja głosu,

- dobór i opracowanie repertuaru,
- opracowanie koncepcji formalnej spektaklu,
-  istota premiery.

2. Uczestnicy programu (opis grupy docelowej):

instruktorzy teatralni, pedagodzy, animatorzy kultury, osoby prowadzące koła teatralne w placówkach oświatowych oraz wszyscy zainteresowani, którzy mają już pewne doświadczenie w pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą, jak również ci, którzy dopiero planują organizację koła teatralnego.           

3. Opis działań/harmonogram:

Czas trwania kursu -  30 godzin

Szczegółowa tematyka kursu obejmuje  następujące tematy:

7 stycznia 2017 r.

 Metoda DRAMY w pracy teatralnej z młodym twórcą.

4 lutego 2017 r.

 Podstawowe elementy reżyserii teatru dzieci i młodzieży.

4 marca 2017 r.

 Dobór  i opracowanie repertuaru - jak korzystać ze współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży oraz samodzielnie stworzyć tekst dla teatru.

1 kwietnia 2017 r.

Techniki rozwijające estetykę słowa, emisję głosu, ekspresję ciała.

6 maja 2017 r.

 Opracowanie koncepcji formalnej spektaklu (zapoznanie z  różnymi konwencjami teatralnymi: teatr lalki, teatr przedmiotu, teatr cieni itd.).

3 czerwca 2017 r.

Pokaz efektów warsztatowych – istota PREMIERY  w teatrze dzieci i młodzieży.

 4. Osoba/y odpowiedzialne za realizację programu:

Krystyna Hussak – Przybyło

Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 r., laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa w 2007 r i 2016 r. ,Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa w 2011 r. oraz Nagrody im. L. Cyganika Za Wybitne Osiągnięcia w Teatrze Dzieci i Młodzieży w 2015r..

Od 17 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Spektakle wyreżyserowane przez Krystynę Hussak-Przybyło otrzymały wiele prestiżowych nagród w Polsce i zagranicą.

Od 2000 r. współpracuje z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowała obsady dziecięce do następujących spektakli: "Lunatycy" oraz "Mistrz i Małgorzata" Krystiana Lupy, "Makbet" Andrzeja Wajdy, "Trzystygmaty Palmera

Elżbieta Milcarz

Konsultantka ds. projektów edukacyjnych oraz organizacji nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 302 19 90, fax. +48 32 302 19 91, tel. kom. 517-466-084

www.gom.gliwice.pl

Kurs zakończy  się otrzymaniem certyfikatu.

           Spotkania odbywają się  od stycznia 2017 r. w każdą pierwszą sobotę miesiąca

w godzinach:

9:00 – 13:00 gr. 1,

14:00 – 18:00 gr. 2

w Teatrze Miejskim w Gliwicach ul. Nowy Świat 55