Gliwicki Ośrodek Metodyczny ogłasza V edycję konkursów poświęconych promowaniu wśród uczniów postaw i nawyków związanych z ochroną danych osobowych. Corocznie 28 stycznia w Dniu Ochrony Danych Osobowych przyznajemy nagrody dla zwycięzców dwóch konkursów. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursy dla szkół podstawowych oraz z regulaminem konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych.