28 stycznia 2011r. Gliwicki Ośrodek Metodyczny już po raz drugi włączył się w obchody Europejskiego Dnia  Ochrony Danych Osobowych ustanowionego przez Komitet Ministrów Rady Europy.
W naszym mieście obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych wpisują się w realizowany
przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, w oparciu o porozumienie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, ogólnopolski program edukacyjnym „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjny skierowana do uczniów i nauczycieli” objęty honorowymi patronatami Pani Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej oraz Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka.W naszym mieście uroczystości odbywały się w czasie ferii zimowych. Do obchodów Europejskiego Dnia  Ochrony Danych Osobowych Gliwicki Ośrodek Metodyczny zaprosił  uczniów i uczennice gliwickich szkół podstawowych spędzających półkolonie w swoich szkołach. Głównym elementem gliwickich obchodów była organizacja konkursu ,,Bezpieczeństwo w sieci” dla uczniów i uczennic  szkół podstawowych, którego celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką związaną z ochroną danych osobowych, prawem każdego człowieka do prywatności oraz  bezpieczeństwem w Internecie.Swój akces do udziału w obchodach wyrazili uczniowie uczennice  pięciu gliwickich szkół podstawowych – nr 2, 3, 5, 10 i 20. Kategorią konkursową cieszącą się największym powodzeniem wśród uczniów okazała się forma plastyczna – plakat. Organizatorzy konkursu otrzymali 17 plakatów, w pracach nad którymi  uczestniczyło łącznie 59 uczniów i uczennic wymienionych szkół.


17 lutego odbyło się uroczyste rozdanie nagród laureatom  konkursu poprzedzone odczytaniem listu skierowanego przez Pana Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pan Minister zwracając się do uczniów i nauczycieli gliwickich szkół napisał ,,…Jako strażnik prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w Polsce uważam, że Dzień Ochrony Danych Osobowych jest ważny dla nas wszystkich. To dzień, w którym w całej Europie, odbywają się różne wydarzenia podkreślające wagę ochrony danych osobowych. W naszym kraju również świętujemy Dzień poprzez różnego rodzaju działania edukacyjno-informacyjne. I dlatego bardzo się cieszę, że do obchodów tego święta aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie gliwickich szkół, którzy w ramach zajęć świetlicowych na półkoloniach podczas ferii zimowych, organizować będą zajęcia tematyczne i konkursy poświęcone idei ochrony danych i prywatności dzieci i młodzieży w Internecie. Dzięki takim inicjatywom, organizowanym pod hasłem Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, ochrona tych praw ma szansę stać się dla najmłodszych użytkowników sieci nawykiem, podobnie jak odrabianie lekcji zadanych przez nauczyciela…”.


Laureaci konkursu:
I miejsce- Michał Rapacz, Radosław Prochota – Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach
II miejsce – Magdalena Kionka, Dominik Szpara – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach
III miejsce ex equo – Julia Behen, Paulina Behen, Maciej Kwaśny, Tomasz Grzegorz – Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach oraz Martyna Domitrz, Kinga Świety, Robin Ludwig – Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach  oraz Martyna Mika – Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.    .