OBCHODY DNIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W 2015 ROKU.

 

Dzień Ochrony Danych Osobowych

został ustanowiony na dzień

28 stycznia

przez Komitet Ministrów Rady Europy

Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają  wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych.

 

GLIWICKI OŚRODEK METODYCZNY

już po raz szósty włącza się w obchody tego ważnego dnia.

W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy szkołom dwa konkursy:

  • dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs „Mam prawo do ochrony swoich danych osobowych”, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań dotyczących społecznej świadomości o prawie do prywatności i ochronie danych osobowych
  • dla uczniów szkół podstawowych konkurs „Moje prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych”, którego przedmiotem jest indywidualne, publiczne zaprezentowanie mowy krasomówczej kierowanej do rówieśników związanej z ochroną prywatności i danych osobowych na temat: Przekonaj koleżanki i kolegów, że warto i należy chronić dane osobowe.

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursów udziela konsultantka GOM ds. historii, wos i projektów edukacyjnych – Edyta Mierzwa (tel. 302 19 91, w. 24)