ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

 GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

„MAM PRAWO DO OCHRONY SWOICH DANYCH OSOBOWYCH”

Konkurs „Mam prawo do ochrony swoich danych osobowych” był elementem programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do nauczycieli i uczniów”. Przedmiotem konkursu było utworzenie krótkiego (maks. 3 min) filmu z wykorzystaniem smartfona lub kamery sportowej dotyczącego społecznej  świadomości o prawie do prywatności i ochronie danych osobowych.

 Jury Konkursowe dokonała oceny filmów w następujących kategoriach:

KATEGORIE MERYTORYCZNE

  1. zgodność z tematem przewodnim konkursu,
  2. oryginalność, pomysłowość w ujęcia tematu,
  3. walor edukacyjny,
  4. poprawność merytoryczna,
  5. czytelność przekazu,
  6. perswazyjność.

KATEGORIE ESTETYCZNO – TECHNICZNE

  1. techniczne aspekty przygotowania filmu,
  2. estetyczne aspekty

LAUREACI KONKURSU

Zdobyte miejsce

Nazwa szkoły

Uczestnicy i uczestniczki konkursu

Opiekun zespołu uczniowskiego

Liczba punktów przyznanych prezentacji multimedialnej

I MIEJSCE

Gimnazjum nr 4 w Gliwicach im. Józefa Pukowca

Bartek Gwozdek

Adrian Tarpacz

Mateusz Nowak

Jakub Kamiński

Michał Rapacz

Tadeusz   Połomski

14

II MIEJSCE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

Gimnazjum nr 6

Dominika Kopeć

Karina Pieniążkowska

Jakub Czapski

Aurelia Dąbrowska

12

III MIEJSCE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

Gimnazjum nr 6

Kamil Skwara

Kamil Antos

Michał Gołecki

Aurelia Dąbrowska

10

III MIEJSCE

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Gimnazjum nr 8

Maciej Pojda

Mateusz Maciejowski Tomasz Gondek

Bożena

 Pieczko

10

 

WYRÓŻNIENIA

Nazwa szkoły

Uczestnicy i uczestniczki konkursu

Opiekun zespołu uczniowskiego

Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Angelika Dohrmann

Laura Michułka

Dawid Długosz

Kamil Wojdyła

Marta

 Słupska

Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Klaudia Chmura

Ewelina Magda

Dominika Rymar

Agata Szmidt

Daria Witas

Marta

 Słupska

 

 

DYPLOMY

Nazwa szkoły

Uczestnicy konkursu

Opiekun zespołu uczniowskiego

Gimnazjum nr 10

im. I . J. Paderewskiego

Robert Biela

Patryk Elbin

Bartłomiej Strzyż

Krzysztof Szulborski

Zygmunt Piórkowski

 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Technikum nr 2

Marcel Kaliński

Katarzyna Koprowicz

 

Gliwicki Ośrodek Metodyczny serdecznie dziękuje za udział w konkursie uczestnikom oraz opiekunom i nauczycielom. Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu i opiekunów do Gliwickiego Ośrodka Metodycznego 7 marca 2017r. na godz. 12.30 do sali nr 12, gdzie nagrodzimy wyróżnione osoby oraz zaprezentujemy filmy laureatów KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH „MAM PRAWO DO OCHRONY SWOICH DANYCH OSOBOWYCH”

Filmy zwycięskich drużyn można obejrzeć poniżej.

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„MOJE PRAWO DO OCHRONY PRYWATNOŚCI I SWOICH DANYCH OSOBOWYCH”

10 stycznia 2017 r. w Gliwickim Ośrodku Metodycznym odbył się konkurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych „Moje prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych”, który był elementem programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. W konkursie wzięło udział czternaścioro uczniów, przedstawicieli sześciu szkół podstawowych, którzy prezentowali mowy krasomówcze skierowane do rówieśników,  związane z ochroną prywatności i danych osobowych, na temat: Przekonaj koleżanki i kolegów, że warto i należy chronić dane osoboweMowy były starannie przygotowane, uwagę przykuwała atrakcyjność prezentacji tematu i bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, bogactwo języka i sugestywność wypowiedzi.

Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce ex aequo:

Aleksandra Pietrowicz -  reprezentantka Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, nauczycielka-opiekunka Beata Król

Antoni Forenda -  reprezentant Szkoły Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach, nauczycielka-opiekunka Barbara Belska

II miejsce ex aequo:

Amelia Swaczyna - reprezentantka Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, nauczycielka-opiekunka Beata Król

Jan Kisieliński – reprezentant Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła IIZespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, nauczycielki-opiekunki Joanna Czekańska i Grażyna Sadowska

III miejsce ex aequo:

Natalia Cierniak - reprezentantka Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, nauczycielka-opiekunka Monika Ballas

Michalina Zając - reprezentantka Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, nauczycielka-opiekunka Beata Król

Wyróżnienia:

Maciej Hamerla – reprezentant Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach, opiekunka-nauczycielka Lilianna Cader

Zofia Pączko -   reprezentantka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach, nauczycielka- opiekunka Lilianna Cader

Jan Kostempski -  reprezentant Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, nauczycielka-opiekunka Beata Król

Wiktoria Grodowska – reprezentantka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach,  nauczycielka- opiekunka Lilianna Cader

Mikołaj Rojek - reprezentant Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, nauczycielka-opiekunka Beata Król

Mateusz Wilk - reprezentant Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, nauczycielka-opiekunka Beata Król

Anna Kiełbiowska - reprezentantka Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach, nauczycielka-opiekunka Beata Król

Krzysztof Baraniuk - reprezentant Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach, opiekunka-nauczycielka Lilianna Cader

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom za wielkie  zaangażowanie w przygotowanie mów krasomówczych. Gratulujmy wszystkim młodym mówcom sukcesu osiągniętego w przekonywaniu koleżanek i  kolegów, że warto i należy chronić dane osobowe. Życzymy powodzenia, radości i uśmiechów.


LIST OTWARTY GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Ju Logo programu Twoje Dane - Twoja Spraważ po raz siódmy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna  oc hrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO ,,Twoje dane - Twoja sprawa…”, zapoczątkowany w 2009 r. zrzesza z roku na rok coraz większą liczbę placówek. Również w tym roku będziemy starać się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę o ochronie danych osobowych w placówkach oświatowych, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Placówkom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.

 

Gliwicki Ośrodek Metodyczny zaprasza do uczestnictwa w Programie w roku szkolnym 2016/2017 szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny zaprasza

uczniów szkół podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w konkursach w ramach obchodów

Dnia Ochrony Danych Osobowych

Informacje o konkursach

 

1. Konkurs dla uczniów klas IV - VI szkól podstawowych - „Moje prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych” - w ramach  programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych.

Przedmiotem konkursu jest indywidualne, publiczne zaprezentowanie mowy krasomówczej kierowanej do rówieśników związanej z ochroną prywatności i danych osobowych.

Temat mowy krasomówczej: Przekonaj koleżanki i kolegów, że warto i należy chronić dane osobowe

Zgłoszenia uczestników z SP do 13.01.2017r. /zgodnie z Regulaminem w załączniku 2b i 2e/

 2. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Mam prawo do ochrony swoich danych osobowych” - w ramach który jest elementem programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do nauczycieli i uczniów”.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Gliwice.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych.

Przedmiotem konkursu jest utworzenie krótkiego (maks. 3 min) filmu z wykorzystaniem smartfona lub kamery sportowej dotyczącego społecznej świadomości o prawie do prywatności i ochronie

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 13.01.2017r. / zgodnie z Regulaminem w załączniku 2a, 2c i 2d/

Dokładne informacje zawierają załączniki: