Dobra praktyka to sprawdzone działania, wzbogacające ofertę szkoły i przynoszące zamierzone, satysfakcjonujące efekty wykonawcom i uczestnikom działań i projektów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 218 poz. 1701 z późn. zm.), zostało zmienione 26 października 2012 r. Na mocy tej zmiany Gliwicki Ośrodek Metodyczny, podobnie jak inne placówki doskonalenia nauczycieli, będzie upowszechniał przykłady dobrej praktyki pedagogicznej.

Serdecznie zachęcamy Państwa Dyrektorów gliwickich szkół i placówek do dzielenia się przykładami dobrej praktyki zrealizowanej w Państwa szkołach i placówkach. Przesłane przez Państwa dobre praktyki utworzą bazę informacji służącą promowaniu pozytywnych działań i rozwiązań. Dobre praktyki zamieszczone w bazie dotyczyć mogą wszystkich obszarów funkcjonowania szkół i placówek. Wartością, którą przede wszystkim pragniemy Państwu zaoferować jest inspirowanie do działań.

Jeżeli Państwa szkoła tworzy ciekawe przedsięwzięcia, które zostały z powodzeniem zrealizowane w Państwa szkole oraz stanowią praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przyniosły określone, pozytywne rezultaty podzielcie się swoimi doświadczeniami z jego realizacji.